Miestna Organizácia SRZ - Nová Baňa ul. Mieru 29, 968 01 Nová Baňa

Miestna Organizácia SRZ - Nová Baňa, ul.Mieru 29, 968 01 Nová Baňa

Predseda: Ing.Imrich Lasab: +421 905 589 139
Podpredseda: Henrich Pohronský: +421 903 555 506
Tajomník: Mgr.Pavol Lipták: +421 904 424 649
Hospodár: Jozef Ďurček: +421 903 844 809