Miestna Organizácia SRZ - Nová Baňa ul. Mieru 29, 968 01 Nová Baňa

   Dňa 15.11.2023 násada Kapra K3 VN Cibulkové Pleso  rev:3-0470-1-1 v množstve 700kg a násada Kapra K3 VN Luftov rev:3-2090-1-1 v množstve 1400 kg

            ZÁKAZ LOVU na uvedených revíroch od 15.11-18.11.2023 !!!!!!!!!

                                     Lov povolený od 19.11.2023

 

                                                                              Hospodár MOSRZ Nová Baňa

      

                      

 

                                                         

 

Miestna Organizácia SRZ - Nová Baňa

ul. Mieru 29, 968 01 Nová Baňa

 

-