Miestna Organizácia SRZ - Nová Baňa ul. Mieru 29, 968 01 Nová Baňa